bekçi

Bekçi Nasıl Olunur ? 2019

By

Bu yazımızda bekçi nasıl olunur gerekli şartlar nelerdir onlara bakacağız .

Bekçi Nasıl Olunur ?

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)    En az 167 cm boyunda olmak,
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e)    Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Peki mülakatlar nasıl gelişiyor ? Bekçilik mülakatları nelerdir ?

bekçi
mahalle bekçisi nasıl olunur ?

Bekçilik Mülakatları Nelerdir ?

Bekçi alımları 4 aşamalı bir mülakat sisteminden oluşuyor. Bunlar yazılı sınav, sözlü mülakat fiziki yeterlilik ve sağlık mülakatıdır.

Yazılı sınav aşamasında adaylara çoktan seçmeli test şeklinde 100 soru sorulacaktır. Yazılı sınav sonucunda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacaktır. Bekçilik yazılı sınavında yanlış doğruyu götürür uygulaması yapılmamaktadır. Yazılı sınavın konusunu “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” oluşturmaktadır. Yazılı sınavdan başarı olan adaylar bir sonraki sınav aşaması olan Fiziki Yeterlilik Sınavına girecektir.

Fiziki yeterlilik sınavında amaç adayın bedeni kabiliyetini ve fiziki yapısını değerlendirmektir. Fiziki yeterlilik sınavında puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. 100 tam puan üzerinden 60 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılırlar. Başarısız olan adaylar bir sonraki sınav aşaması olan sözlü mülakat aşamasına geçemezler.

Başvuruları kabul edilen adaylar , ön sağlık kontrolüne tabi tutulacaktır. Ön sağlık aşamasına giren adaylar Emniyet Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre kontrol edilecektir.

Bekçilik Sözlü Mülakat

Sözlü sınavda adaylara bir kart çektirilir ve konu hakkında adaylardan sunum yapması istenmektedir. Sözlü sınavda çekilen kartların konusunu genel kültür konuları oluşturmaktadır. Bunlar haricinde komisyonca adaylara çeşitli sorular da sorulabilmektedir. Sözlü sınav komisyonu bu sorular karşısında adayın aşağıdaki tutumlarına dikkat etmektedir ;

  • Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
  • Kendisinden istenileni kavraması,
  • Özgüveni,
  • İfade etme yeteneği,
  • Beden dilini kullanma becerisi,

Adaylar bu kriterler üzerinden her bir kriter 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü alan adaylar başarılı sayılacaktır.

yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanmaktadır

Yorum Bırak

Eposta adresin paylaşılmayacak.

Son Dakika